Modern Islamic Theme for Windows 8

Modern Islamic Theme for Windows 8

ฟรี
Modern Islamic Theme สำหรับ Win8 อนุญาตให้คุณเปลี่ยนของคุณ Windows 8 ชุดตกแต่งนะ
คะแนนผู้ใช้
2.0  (2 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.0
รุ่นล่าสุด:
1.0 (ลองดู)
นักพัฒนา:
TheWhiteLight production
Modern Islamic Theme for Windows 8 คือโปรแกรมที่เปิดใช้คุณเพื่อปรับแก้ภาพที่ผังแป้นพิมพ์ของพื้นที่ทำงานของคุณบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แอพ ฯ อนุญาตให้คุณเปลี่ยนของคุณ Windows 8 ชุดตกแต่งนะ โปรแกรมนี้ใช้สำหรับให้ข้อมูลใหม่ของไอคอน(256, 128 หน่วยเป็นพิกเซล)จากนั้ใหม่เมื่อเริ่มการทำงานบาร์ทาสก์บาร์ไอคอนบนพื้นที่ทำงาน, และอีกหลายๆปีต่อไปนะ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: